کاربرد مواد در معماری مانند استخوان بندی بدن انسان

کاربرد مواد در معماری مانند استخوان بندی بدن انسان

کاربرد مواد در معماری مانند استخوان بندی بدن انسان

مواد و کاربرد مواد در معماری مبحثی است که از پی آن رشته معماری و عمران متولد شده اند. بنابراین این مبحث تخصصی و البته بسیار بسیار گسترده می باشد.

کاربرد مواد در معماری مانند استخوان و گوشت و خون در بدن انسان است. بدون مواد در معماری هیچ کاری نمیشود کرد. در واقع انسان های اولیه اول توانستند مواد لازم برای معماری و ساخت یک سرپناه را بیاموزند سپس سراغ نحوه چیدن این مواد کنار یکدیگر رفتند.

بنابراین معماری از دو بخش عمده تشکیل می شود. یک بخش را مواد و مصالح آن می سازند و بخش دوم نحوه چیدمان آن کنار یکدیگر است. هردو به یک اندازه مهم هستند. اگر مواد در معماری از کیفیت مناسب برخوردار نباشد مورد دوم یعنی کنار قرار دادن خوب آن ها هم بی فایده می شود و این قضیه بالعکس هم صادق است.

اگر مواد خوب، مناسب در کنار یک دیگر قرار نگرفته باشند، مسلما معماری فایده ای نداشته است. اما تعریف ما از مواد مناسب چیست؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کاربرد مواد در معماری مانند استخوان بندی بدن انسان

کاربرد مواد در معماری در بهترین شکل آن

کلمه مناسب باز هم یک کلمه کیفی است نه کمی. بنابراین لازم است آن را توضیح دهیم تا در این صورت بفهمیم کاربرد مواد در معماری به شکل مناسب یعنی چه. مناسب یعنی از نظر کیفیت خوب باشد و بتواند انتظارات معمولی و مورد نیاز ما را تامین کند. اما مناسب محدود به این نیست.

باید بدانیم طراحی معماری ما به چه شکل است تا بر اساس آن شروع به انتخاب مواد مناسب داشته باشیم. از طرف دیگر نوع آب وهوا و البته نوع زمین مورد استفاده نیز بسیار در انتخاب مواد در معماری تاثیرگذار می باشد. در این موارد بیشتر از علم، تجربه دخالت دارد. بنابراین نباید تنها به علم شناخت مواد اکتفا کرد.

شاید به خواندن این صفحات علاقه داشته باشید:

تابلو چلنیوم ، تابلو سازی ، تابلو مغازه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس