رنگ های مناسب برای تابلو مغازه

رنگ های مناسب برای تابلو مغازه

رنگ های مناسب برای تابلو مغازه

تابلو مغازه یکی از شیوه های متداول و لازم در تبلیغات محیطی می باشد. تبلیغات محیطی همواره مهمترین نقش را در جذب مشتری بازی میکند. بخصوص اگر این تبلیغات مانند تابلو مغازه، پیشانی کسب و کار باشد. پس مهم است تابلو مغازه چگونه طراحی شود و اجرای تابلو نیز بسیار مهم است.

اما در تبلیغات موردی که امروزه بسیار مهم است نحوه استفاده از رنگ می باشد. رنگ ها امروز می تواند بسیار روان تر و عمیق تر از هر طرح و المان و شکلی حرف بزنند. رنگ ها می توانند کاری کنند که نام کسب و کار به یاد بماند. اما رنگ تابلو چه میتواند باشد تا این اتفاق بیافتد؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

رنگ در تابلو مغازه

رنگ ها زبان دارند و می تواند حرف بزنند. رنگ ها به طور کلی به دوسته گرم و سرد تقسیم بندی میشوند. باید بدانید کدام رنگ در کدام دسته قرار می گیرد تا حس آن را بدانید. تابدانید رنگی که در تابلو مغازه شما استفاده شده به مشتریانتان چه حسی را منتقل می کند.

رنگ های مناسب برای تابلو مغازه

اما در تبلیغات و بخصوص در طراحی تابلو مغازه این سه رنگ که الان خواهم گفت بسیار مهم هستند:

رنگ آبی : این رنگ جزو دسته رنگ های سرد هستند. رنگ های سرد عموما آرامش را می توانند به راحتی منتقل کنند. آبی معمولا نشانی از وفاداری است.

رنگ قرمز: رنگ قرمز درست برعکس رنگ آبی از دسته گرم ها می باشد. این دسته معمولا شور و هیجان و تکاپو را نشان می دهند. رنگ قرمز معمولا نشان دهنده انرژی و قدرت است.

رنگ زرد: این رنگ یکی از پر بازدید ترین رنگ ها در جهان است. زیرا به طور طبیعی همواره آن را می بینیم. پس استفاده از آن در تابلو مغازه برای مشتری خوشایند است. این رنگ بیشتر مفهوم شادی را می رساند.

در کل در طراحی یک تابلو مغازه رنگ ها حرف اساسی را میزنند. سعی کنید آن ها را بشناسید و درست از آنها استفاده کنید.

شاید به خواندن این صفحات علاقه داشته باشید:

تابلو چلنیوم ، تابلو سازی

دیدگاهتان را بنویسید

تماس