رنگ در معماری، مانند روح در بدن

رنگ در معماری، مانند روح در بدن

رنگ در معماری، مانند روح در بدن

رنگ نمادی از زنده بودن طبیعت است. رنگ ها باهم دیگر هستند که معنی می گیرند. این رنگ هاست که زندگی را زیبا میکند و این طبیعت که مادر انواع موجودات است خود به زیبایی رنگ ها آراسته شده است. پس چر ابه مبحث بزرگ رنگ در معماری نپردازیم.

معماری شامل طراحی و ساخت ساختمان هم داخلی و هم نمای خارجی آن است. یکی از ویژگی هایی که معمار باید آن را رعایت کند این است افراد ساکن آنجا راحت باشند و حس آرامش داشته باشند.

هروقت از حس آرامش سخن به میان می آید دعوا و جنگ متضاد آن به ذهنمان می رسد. اما فراموش می کنیم وقتی افسرده باشیم. باز هم آرامش نداریم. بنابراین یک معمار خوب میداند جلوی این افسردگی را باید با تلفیق رنگ ها در معماری خود، بگیرد.

رنگ در معماری، مانند روح در بدن

چگونه رنگ در معماری به کار برود؟

یک طراح و معمار خوب در ابتدا باید رنگ شناس خوبی باشد. بنابراین اینجا بهتر است بگویم یک معمار خوب یک نفر نیست. بلکه گروهی هستند که با یک دیگر کار می کنند و هر کدام تخصص خودشان را دارند. از این رو یک گروه معماری موفق کسی را دارند که به رنگ ها آشناست و میداند کدام رنگ چه معنی دارد و کدام رنگ در کنار چه رنگی زیباتر قرار می گیرند.

رنگ در معماری باید بر اساس سلیقه افرادی که داخل ساختمان زندگی یا کار می کنند انتخاب شوند. بنابراین اینجا بایک واحد کمی در ارتباط نیستیم. بلکه با کمیتی کیفی و بسیار گسترده سروکار داریم.

اما نکته قابل تامل اینجاست که طراحی رنگ باید در انتهای کار صورت بگیرد باید در حین کار و در خورد کار باشد. زیرا هنوز که هنوز است امروزه رنگ را در نهایت انتخاب می کنند و به کار میبرند. این ضعفی است که معماران خوب باید آن را برطرف بکنند.

شاید به خواندن این صفحات علاقه داشته باشید:

تابلو چلنیوم ، تابلو سازی ، تابلو مغازه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس