آیکون تابلوی شرکتها

تابلو شرکتها

 

آیکون تابلوی بانک و بورس

تابلو مراکز مالی بانک و بورس

 

آیکون تابلو کارخانه ها

تابلو کارخانه ها

 

آیکون تابلوی مراکز درمانی و بیمارستان ها

مراکز درمانی و بیمارستانها

 

 

آیکون تابلوی فروشگاههای زنجیره ای

فروشگاههای زنجیره ای

 

 

ایکون تابلوی دانشگاهها و مراکز آموزشی

دانشگاهها و مراکز پژوهشی

 

 

طراحی و تولید انواع تابلو های شرکتی در تابلو سازی دیبا

با پیشرفت علوم بازاریابی و ارتباطات در کشور شرکتها و دیگر ساختارهای اقتصادی بیشتر به موضوع برندینگ و یکپارچگی گرافیکی هویت سازمان توجه میکنند.

تابلو سازی دیبا در تلاش است با توسعه استانداردهای بین المللی ساخت تابلو طراحی و ساخت تابلو های شرکتی را همه روزه بهبود ببخشد.

برخی موضوعات مهم در طراحی این تابلو ها توجه دقیق به اجرای اجزای لوگو مطابق طرح اصلی و طراحی نظام یکپارچه هویت سازمانی است.

 

تابلو شرکت خاص مرکز مشاوره کار آفرینی سه ا

 

تابلو های شرکتی به صورت تخصصی در چند بخش اصلی در تابلو سازی دیبا طراحی و تولید می گردد.

انواع تابلو های شرکتی در تابلو سازی دیبا:

 • طراحی و تولید تابلو های شرکتهای خصوصی
 • طراحی و تولید تابلو بخش مالی مانند بانکها و کارگزاری بورس
 • طراحی و تولید تابلوهای کارخانه ها
 • طراحی و تولید تابلو های بخش درمان و بیمارستان ها
 • طراحی و تولید تابلو های فروشکاههای زنجیره ای
 • طراح و تولید تابلو های بخش آموزش دانشگاهها و پژوهشگاهها

 

از ابتدای طراحی تابلو های شرکتی تا انتهای نصب تابلو در تابلو سازی دیبا

طراحی و تولید تابلو های شرکتی

 • طراحی تابلو درب ورودی شرکتها
 • طراحی لوگوی دیواری شرکتها
 • طراحی و تولید تابلو نام بخش ها
 • طراحی و تولید تابلو یادگاری شبکه های اجتماعی
تابلو شرکت صنایع غذایی آوازه

تابلو شرکت صنایع غذایی آوازه

 

تابلو کارخانه صنایع سازه گستر مدحت

انواع تابلوهای پشت بام

 

تابلو بزرگ گشت بام تابلو پشت بام تابلو سازی دیبا

انواع تابلوهای پشت بام

 

اجرای لوگوی شرکت روی دیوار

اجرای لوگوی شرکت معلم

 

 

تابلو درب وردی شرکت هانزا

تابلو درب ورودی شرکت هانزا

 

 

تابلو درب اتاق طراحی خاص

تابلو راهنمای شرکتها

 

 

طراحی و تولید تابلو های کارخانه ها

 • طراحی و تولید تابلو های سردرب ورودی کارخانه ها
 • طراحی و اجرای نام کارخانه بر روی سوله
 • طراحی و تولید تابلو های راهنمای محیطی
 • طراحی و تولید تابلو راهنمای بخش ها

 

طراحی و تولید تابلو کارخانه سازه گستر مدحت
سازه گستر مدحت سیستم های قالب بندی بتن
حروف برجسته پلکسی ایستادخ در مرکز تجاری
تابلو برجسته مایکروسافت داینامیک ایران

طراحی و تولید تابلو های بخش درمان و بیمارستان ها

 • طراحی و تولید تابلو های راهنمای داخلی بیمارستان ها بر اساس استانداردهای بیمارستانی
 • طراحی و تولید المانهای تبلیغاتی  محیطی
 • طراحی و تولید تابلوی سردرب ورودی بیمارستان

 

تابلو بیمارستان آفتاب

اجرای تابلو پذیرش

بیمارستان آفتاب

 

تابلو بیمارستان بازرگانان

طراحی تابلو تبلیغات محیطی

بیمارستان بازرگانان

 

 

طراحی و تولید تابلوهای فروشگاههای زنجیره ای

 

 

طراحی و تولید تابلوهای مراکز آموزشی، دانشگاهها و پژوهشگاهها

 

برای آشنایی با اجزای تابلو در تابلو سازی

صفحه نحوه محاسبه قیمت در تابلو سازی

را مشاهده فرمایید.

نحوه محاسبه قیمت
نحوه محاسبه قیمت تابلو حروف برجسته
تابلو بزرگ گشت بام تابلو پشت بام تابلو سازی دیبا
نمونه تابلو های جدید را ببینید.
call to tablo diba