تاثیر تابلو مغازه در جذب مشتری و آمار توجه مشتریان به مغازه با دیدین تابلو سردر مغازه خوب

اینفوگرافیک چرا تابلو مغازه مهم است
اینفوگرافیک آمار تابلو مغازه
اینفوگرافیک تاثیر منفی تابلو مغازه

تابلو سازی دیبا

چرا تابلو مهم است؟ در دنیای کسب و کارهای کوچک، تابلو چقدر جذاب است؟

مشاغل کوچک شاید متوجه نباشند که یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تاثیر گذاری روی مشتری به سادگی در دسترس آنهاست.

اکثر مشتری ها صرفا با یک دلیل وارد مغازه شده اند تابلو برایشان جذاب بوده

کسب و کار کوچک یا مغازه

از هر 10 آمریکایی 8 نفر بادیدن تابلو وارد مغازه شده اند

42در صد از زنان پس از دیدن تابلو برای اولین بار وارد فروشگاهی می شوند که قبلا آنجا نبوده اند

31 درصد از مردان

58درصد از مردم وارد مغازه های بدون تابلو نمی شوند

79 درصد مردم بادیدن تابلو مغازه محصولات آن را مجدد به یاد می آورند

79 درصد مردم بادیدن تابلو مغازه محصولات آن را مجدد به یاد می آورند

68 درصد مردم از مغازه ای خرید کردند که تحت تاثیر تابلوی آن قرارگرفته ایند

هنگام خرید تابلو مغازه هم کیفیت و هم کمیت مهم است

 

اما چه تابلو هایی فروش شما را کم میکند

تابلو های کثیف

شعارهای تبلیغاتی که مشتری را تحقیر کند

تابلو های دارای غلط املایی

تابلو های بی کیفیت

 

چه تابلو هایی فروش شما را بالا می برد؟

تابلو های قوی، جذاب و خوانا

راحت خوانده شود

واضح و نمایان

گرافیک خوب